Fånga exceptions i Xcode

Ola Bäckström 23 juni 2008

I nyare Xcode (3.0-) så kan man lägga till brytpunkter som gäller för alla dina debug-sessioner.

Speciellt händigt är då att lägga till två som har med exeptions att göra.
På platser där rader liknande dessa körs:

[aFreshlyCreatedExceptionsObject raise];

eller möjligen

@throw aFreshlyCreatedExceptionsObject;

så kommer ett gammalt eller ett nytt (=obj-c 2.0) exception att kastas. Då finns det två platser som du kanske vill ha brytpunkt på:

- [NSException raise]
objc_exception_throw()

Om du plockar fram brytpunktsfönstret i Xcode och lägger till dem så här:

så är det klart!

,

---

Kommentera

Kommentarer är stängda för denna artikel.

---