Programspråk för barn (och vuxna med barnasinne!)

Om Scratch. Det är koncept för att barn ska lära sig programmera multimediaapplikationer. Finns på svenska -kul!

Ola Bäckström 31 mars 2008

Jag har just funnit det smått fantastiska Scratch. Det är ett enkelt grafiskt språk, ett matchande IDE, och ett distributiuonssätt som verkligen lyfter.

Min 8-åriga pojke har definitivt blivit “biten” av Scratch. Alla borde prova!

Språket är ganska primitivt, men det är ett objektorienterat språk (utan arv och utan klasser). Enda variabeldatatypen är heltal, inte ens strängar finns!
Funktioner eller metoder finns inte i java- eller c++ mening, men däremot kan objekten lyssna till anrop. Objekten kan prata med varandra och detta möjliggör att parallellprocessning à la Erlang.

I/O är också kraftigt begränsat: input är mus, tangenttryckningar. Output är ljud och grafik. En timer finns också. Fördelen med de få alternativen är att språket inte blir så överväldigande, det går det snabbt och lätt att göra program som trots allt kan vara ganska avancerade.

Slutligen är det enkelt att hämta ner andras verk för att titta på eller för att förändra. När man är nöjd med sitt verk kan man dela med sig till alla andra användare. Finurligt, och lockande för barnen. Tyvärr är denna “dela-med-sig” server bara engelskspråkig till skillnad från programspråket och IDE’t som är översatt till svenska.

,

---

Kommentera

Kommentarer är stängda för denna artikel.

---